Sotahistoriakeskus.fi

Sotahistoriakeskus Päämajakaupunkiin

--- TÄMÄ SIVU EI OLE ENÄÄ AKTIIVINEN ---

Kymmenen faktaa Mikkeliin suunnitellusta Sotahistoriakeskuksesta:

1. Kertoo suomalaisten lasten, naisten ja miesten elämästä sotavuosina 1939–1945. 2. Tieto- ja oppimiskeskus, joka nostaa keskiöön sodan aikana eläneitten ihmisten kokemukset. 3. Käyttää uusinta digitaalista tekniikkaa, mikä mahdollistaa kokemuksellisuuden ja vuorovaikutuksen. 4. Avaa sodan todellisuuden uusille sukupolville. 5. Kertoo sotien ajan Suomesta uusimman historiantutkimuksen valossa ja eurooppalaisessa kokonaisuudessa. 6. Pohjaa vahvaan perinteeseen. Mikkelissä on sijainnut Suomen puolustusvoimien päämaja kaikkien itsenäisyyden ajan sotien aikana. 7. On kansainvälisen tason käyntikohde, joka vetää myös ulkomaisia matkailijoita. 8. Perustaa kansallisen verkkopalvelun, jonne suomalaiset voivat tallentaa sota-ajan kuvia, kirjeitä ja muita muistoja. 9. Toimii rauhan puolesta sotaa vastaan. 10. Suunnitelma valmistuu maaliskuussa 2017, minkä jälkeen Mikkelin kaupunki päättää, saako Päämajakaupunki Sotahistoriakeskuksen.

Sotamuseossa luentosarja rauhanturvaamisesta

Sotamuseo Helsingissä järjestää kevään aikana luentosarjan rauhanturvaamisesta ja kriisinhallinnasta. Sarjalla juhlistetaan sitä, että tänä vuonna tulee 60 vuotta Suomen ensimmäisestä rauhanturvaoperaatiossaan Suezilla. Luentosarja etenee seuraavasti: 30.3. Afganistan raivaajan näkökulmasta (majuri Mika Tyry), 6.4. Atalanta-operaatio (komentaja Mika Raunu) ja 13.4. Rauhanturvaamisen ja kriisinhallinnan nykytila (prikaatikenraali Petri Hulkko) Kello 18 alkaviin tilaisuuksiin Sotamuseoon (Liisankatu 1) on vapaa pääsy.

Talvisodan vaiheet

Olen kirjoittanut väitöskirjani liittoutuneiden interventiosuunnitelmasta talvisodassa. Talvisota tulisi jakaa kahteen vaiheeseen: yksin kolme viikkoa sodan alussa, yhdessä ja osana suurvaltapolitiikkaa joulusta 1939 rauhantekoon. Nämä vaiheet olivat luonteeltaan hyvin erilaisia, minkä vuoksi ne tulisi erottaa myös niminä, aivan kuten jatkosota on jaettu hyökkäysvaiheeseen, asemasotaan, kesään 1944 ja Lapin sotaan. Parhaillaan kirjoitan P. E. Svinhufvudin elämäkertaa, minkä vuoksi vapaussota ja kapinan kukistamiseksi käyty sisällissota 1918 ovat päivittäin tutkimuksen kohteena. Svinhufvud oli tuolloin pääministeri, ulkoministeri ja tosiasiallinen valtionpäämies.” ”Kansakunnan identiteetti perustuu sen historian tuntemukseen. Suomen selviytymistaistelu ja erityisesti itsenäisyyssodat 1918 ja 1939–1945 muodostavat keskeisen osan satavuotista itsenäisyyttään juhlivan Suomen valtion suurta kertomusta. Mutta Suomi on paljon vanhempi, minkä vuoksi ei pidä unohtaa myöskään vanhempaa sotahistoriaamme Ruotsin ja Venäjän ajalta.

Sotahistoria - menneisyys innovaatioympäristönä -hanke

Sotahistoria – menneisyys innovaatioympäristönä -hanke valmistelee valtakunnallisen sotahistoriakeskuksen perustamista Mikkeliin. Suunnitelma valmistuu maaliskuussa 2017, jonka jälkeen Mikkelin kaupunki lopullisesti ratkaisee Sotahistoriakeskuksen kohtalon. Mikkeli tunnetaan päämajakaupunkina, jossa on sijainnut Suomen puolustusvoimien päämaja kaikkien itsenäisyyden ajan sodissa. Kaupungissa on yli 40 vuotta toiminut Päämajamuseo ja 1980-luvulta lähtien Jalkaväkimuseo. Sota- ja erityisesti päämajahistoria on alueen kulttuuriperinnön kärkiteema, joka erottaa seudun kaikista muista Suomen paikkakunnista. Mikkeli on kansallisesti merkittävä arkistokaupunki, jolla on käytössään valtakunnallisesti poikkeuksellisen hyvät teknologiset ja tiedolliset edellytykset soveltavan tutkimuksen kaupallistamiseen ja elinkeinoa tukeviin sovelluksiin. Vuonna 2018 kaupungissa avataan arkistolaitoksen keskusarkisto, johon voidaan sijoittaa puolustushallinnon keskeiset sota-ajan arkistot. Toisessa maailmansodassa luovutettujen alueiden arkistoaines sijaitsee Mikkelin maakunta-arkistossa. Mikkelin ammattikorkeakoulun ja Helsingin yliopiston/Kansalliskirjaston digitointi – ja konservointikeskus sekä muut Digital Mikkeli -klusterin toimijat muodostavat maakunnan kehittyvän digitaalisen kärjen ytimen. Sotahistoria – menneisyys innovaatioympäristönä -hanke tähtää alueen elinvoiman vahvistamiseen alueellista ja kansallista kulttuuriperintöä hyödyntäen matkailun ja digitaalisen osaamisen avulla. Hankkeessa kokeillaan sotahistoriaan liittyvien sisältöjen ja digitaalisten mahdollisuuksien ennakkoluulottomia yhdistelmiä. Sotahistoria – menneisyys innovaatioympäristönä -hankkeella on kaksi päätavoitetta: tuottaa tarvittavia aineistoja, selvityksiä, suunnitelmia ja sopimuksia fyysisen ja sähköisen sotahistoriakeskuksen perustamiseksi ja toisaalta kokeilla ja tuottaa sotahistoriaan pohjaavia sähköisiä tuotteita ja palveluja, jotka palvelevat yrityksiä ja yleisöä ennen keskuksen perustamista. Syksyllä 2014 toteutettiin Sotahistoriakeskus Mikkeli -esiselvityshanke. Sen mukaan suunnitelmissa oleva sotahistoriakeskus nähdään ensisijaisesti toisen maailmansodan, talvi- ja jatkosodan taistelukenttien ja kotirintaman tapahtumien kokemus- ja elämyskeskuksena ja oppimisympäristönä, yksityisten ihmisten sota-aikaa kuvaavien aineistojen sähköisenä arkistona ja sotahistoriaan ja sota-aikaan liittyvien digitaalisten palvelujen ylläpitäjänä ja tarjoajana. Keskuksen toteutuksessa korostetaan yksilöllisiä, inhimillisiä kokemuksia joihin kävijä voi samaistua ja joista hän voi oppia. Kehittyvään mediateknologiaan perustuva keskus on moniääninen ja interaktiivinen sotahistoriaa esittelevä matkailu- ja tietokeskus, joka kiinnostaa myös kansainvälisesti. Tieto- ja näyttelykeskus tukee alueen matkailu- ja kulttuuripalvelujen kokonaisuutta.

Linkit

Henkilöllisyyden varmentaminen passilla tai henkilökortilla Henkilöllisyyden varmentaminen - Laki24 Henkilöllisyyden selventäminen - Maahanmuuttovirasto